miliweb.eu

Konverzní poměr - výpočet a měření v Google Analytics 4

Miliweb pole kytiček

Nejdříve se ale pojďme podívat na samotný konverzní poměr.

Konverze je náš cíl, požadovaná akce, kterou chceme, aby uživatel udělal na našich stránkách.
Například nákup, vyplnění formuláře, přečtení celého článku atd.
Více o konverzích v tomto příspěvku.

Konverzní poměr v Google Analytics 4.

Nenašli jste v přehledech nových Google Anayltics 4 (dále jen GA4) konverzní poměr?

Bude to tím, že ve výchozím nastavení přehledů tato metrika není.

Ale nezoufejte!

Konverzní poměr v GA4 je, ale musíte ho dohledat a dodat do přehledu.
Jak se nastavuje konverzní poměr v přehledech, vám ukážu v mém dalším příspěvku.

NELEKEJTE SE!
V GA4 4 jsou nyní konverzní poměry dva.

KONVERZNÍ POMĚR NÁVŠTĚVY a KONVERZNÍ POMĚR UŽIVATELŮ.

Co je to konverzní poměr a jak se vypočítával v Google Analytics Universal?

Návštěvy s konverzemi /(děleno) návštěvy x 100 vyšlo nám procento počtu konverzí.

Konkrétní příklad:

na vašich stránkách prodáváte produkt. Uživatelé vás najdou například při vyhledávání na Google. Prokliknou se na vaše stránky (to je návštěva), někteří tento produkt koupí  – to jsou návštěvy s konverzí (ti co udělali
konverzi – vámi požadovanou akci)

Přijde 100 návštěv a tři z nich nakoupili – 3/100 = 0,03 * 100 = 3 – to jsou 3% konverzního poměru.

Tak to je v Google Analytics universal.

Abychom pochopili rozdíly mezi dvěma konverzními poměry v GA4, potřebujeme znát definici NÁVŠTĚVY (relace) a UŽIVATELE

UŽIVATEL – návštěvník vašich stránek. Bez ohledu na to z jakého zařízení se na vaše stránky dostane – je to stále jeden uživatel.

NÁVŠTĚVA (RELACE)

  • Relace se zahájí při otevření aplikace v popředí nebo při otevření webu.
  • Relace se ukončí po určité době nečinnosti uživatele. Výchozí časový limit je 30 minut, ale můžete ho upravit

V Google Analytics 4 máme konverzní poměry dva:

  1. KONVERZNÍ POMĚR NÁVŠTĚVY – RELACE – procento návštěv, ve kterých došlo k nějaké konverzní události (stejně jako v předchozích GAU)
  2. KONVERZNÍ POMĚR UŽIVATELŮ je procento uživatelů, kteří provedli konverzi.

KONVERZNÍ POMĚR NÁVŠTĚVY – RELACE

Konverzní poměr NÁVŠTĚVY se vypočítá: počet NÁVŠTĚV s KONVERZÍ děleno celkovým počtem NÁVŠTĚV krát 100.

POČET NÁVŠTĚV S KONVERZÍ
——————————  x 100
POČET NÁVŠTĚV

A zde máme konkrétní příklad:

UŽIVATEL A udělal NÁVŠTĚVU na webu přes vyhledávání na Google (organické vyhledávání) 
a pak přišel z newsltteru (zdroj návštěvnosti v tomto případě není důležitý).
Při druhé NÁVŠTĚVĚ udělal KONVERZI.

Celkem 2 NÁVŠTĚVY a 1 KONVERZE – 50% konverzního poměru NÁVŠTĚVY

A ještě máme jiného UŽIVATELE B který udělal NÁVŠTĚVU pře reklamu a zároveň vytvořil KONVERZI . V další NÁVŠTĚVĚ znovu vytvořil KONVERZI.

Celkem 2  NÁVŠTĚVY a 2 KONVERZE – 100% konverzního poměru NÁVŠTĚVY

Když to spočítáme dohromady 4 NÁVŠTĚVY a 3 KONVERZE 3/ 4 x100 je 75% konverzního poměru NÁVŠTĚVY.

Konverzní poměr návštěvy v Google Analytics 4

Úvaha  Juliuse Fedoroviciuse z Analytics Mania 

„Tato logika má ale jednu vadu.

Co když je vaším cílem převést návštěvníka/uživatele jednou? 
Všechny následující návštěvy/konverze
pro vás nejsou důležité (ale každá další návštěva stále snižuje míru konverze návštěvy).

Zde je míra konverze uživatelů velmi užitečná.“

KONVERZNÍ POMĚR UŽIVATELŮ

Tento konverzní poměr počítá UŽIVATELE.

Konverzní poměr UŽIVATELE se vypočítá: počet UŽIVATELŮ s KONVERZÍ
děleno celkovým počtem UŽIVATELŮ krát 100.

POČET UŽIVATELŮ S KONVERZÍ
——————————  x 100
POČET UŽIVATELŮ

A zde máme konkrétní příklad:

UŽIVATEL A navštíví webu přes vyhledávání na Google (organické vyhledávání)  a pak přišel z newsltteru (zdroj návštěvnosti v tomto případě není důležitý).
Ani v jednom případě neudělal KONVERZI.

Celkem 1 UŽIVATEL a 0 KONVERZE – 0% konverzního poměru UŽIVATELE

A tady máme toho druhého UŽIVATELE B, který navštívil web přes reklamu a zároveň vytvořil KONVERZI . V další NÁVŠTĚVĚ znovu vytvořil KONVERZI.

Celkem 1 UŽIVATEL a 2 KONVERZE – 50% konverzního poměru UŽIVATELE

Když to spočítáme dohromady 1 UŽIVATELŮ S KONVERZÍ a 2 UŽIVATELÉ  1/ 2 x100 je 50% konverzního poměru UŽIVATELŮ.

Pokud se 2. návštěvník vrátí na naše stránky ještě jednou (ale nedokončí konverzní událost), konverzní poměr uživatele bude pro tohoto uživatele stále 100 % (protože tento uživatel již v minulosti provedl konverzi).

Konverzní poměr uživatelů v Google Analytics 4

Julius Fedorovicius
Konverzní poměry nám umožňují rychle vyhodnotit výkon marketingových kampaní, kanálů, médií atd. Čím vyšší procento, tím lépe.

Pokud získáváte velký provoz z určitého zdroje návštěvnosti, ale vaše metriky konverzí jsou mnohem nižší než průměr, může to znamenat neefektivní marketingový kanál. Bohužel nelze dát univerzální radu, co přesně by se mělo opravit.

Ale s touto metrikou alespoň víte, že *něco* není v pořádku s tímto zdrojem návštěvnosti a to je informace pro firmu, aby něco změnila.

Velmi oceňuji také přidání konverzního poměru uživatelů, protože práce pouze s metrikou relace – návštěvy není efektivní.“

Zdroje: 
https://www.analyticsmania.com/post/conversion-rate-in-google-analytics-4/
https://measureschool.com/conversion-rate-in-google-analytics-4/

KONTAKT